تبلیغات
* سرشک * - کلام ناب

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / نابمن به این باورم که ؛

عشق به یک شخص بزرگوار ؛

بیش از هر چیز دیگری به انسان ؛


فروتنی می آموزد.
نوشته شده در 1392/10/17 ساعت 15:38 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب

نمایش نظرات 1 تا 30