تبلیغات
* سرشک * - شعر

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / ناببا حضرت دوست ، دوست می باید بودبا آنکــه دلــش نکوســـت می بایـــد بود
در باطن آیه های حـــق ، عشــق بجویدریاب هر آنچــــه اوســـت می باید بود

 نوشته شده در 1392/09/21 ساعت 17:14 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب

نمایش نظرات 1 تا 30