تبلیغات
* سرشک * - کلام ناب

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / ناب


آدمی به خودی خود نمی افتد...


اگر بیفتد از همان سمتی می افتد که ؛


به خدا تکیه نکرده است .

نوشته شده در 1392/09/19 ساعت 16:50 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب

نمایش نظرات 1 تا 30