تبلیغات
* سرشک * - شعر

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / ناب







بسوز ای دل ؛ که تا خامی 



نیاید بوی دل از تو !



کجا دیدی که بی آتش ؛



 کسی را بوی عود آمد ؟!




نوشته شده در 1392/09/2 ساعت 19:06 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب

نمایش نظرات 1 تا 30