تبلیغات
* سرشک * - شعر

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / ناببسوز ای دل ؛ که تا خامی نیاید بوی دل از تو !کجا دیدی که بی آتش ؛ کسی را بوی عود آمد ؟!
نوشته شده در 1392/09/2 ساعت 20:06 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب

نمایش نظرات 1 تا 30