تبلیغات
* سرشک * - شعر

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / ناب


از مرگ عاطفه می ترسم ؛ از دروغ و نیرنگ زمانه 
از صدای پای خرافه ؛ از حقارت پاکی ها
از شقاوت خاکی ها ؛ از درندگی شب پرستان
از پلیدی شب پرستان ؛ از فریب و دنیا پرستی
از نهیب و شهوت پرستی ؛ از کودکی انسان ها
از مرگ عاطفه هانوشته شده در 1392/08/30 ساعت 12:53 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب

نمایش نظرات 1 تا 30