تبلیغات
* سرشک * - کلام ناب

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / نابما دارای روح آسمانی نیستیم که قادر باشیم دشمنان خود را دوست بداریم ، اما دست کم میتوانیم برای سلامت و نشاط خود ، 
آنها را ببخشیم و خطاهایشان را فراموش کنیم. نوشته شده در 1392/08/28 ساعت 14:56 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب

نمایش نظرات 1 تا 30