تبلیغات
* سرشک * - کلام ناب

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / ناب


غرور هدیه شیطان است


و عشق هدیه خداوند


و ما هدیه شیطان را به هم می دهیم ولی هدیه خداوند را از یکدیگر پنهان می کنیم
نوشته شده در 1392/08/9 ساعت 22:29 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب