تبلیغات
* سرشک * - شعر

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / ناب

تیره روزان جهان را ؛به چراغی دریاب ...   
تا پس از مرگ ترا ؛شمع مزاری باشد !!!

نوشته شده در 1392/08/8 ساعت 12:43 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب