تبلیغات
* سرشک * - کلام ناب

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / ناباین جمعه بیا به فکر مادر باشیم


در فکر عزای یاس پرپر باشیم 


هر جمعه اگر ز حجر تو خون خوردیم  


این هفته به یاد پهلو و در باشیم.

نوشته شده در 1392/12/23 ساعت 01:16 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب