تبلیغات
* سرشک * - حدیث ناب

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / ناب


ای مردم : 


در راه راست از کمی روندگان نهراسید ؛زیرا اکثریت مردم ؛


بر گرد سفره ای جمع شده اند که ؛ 


سیری آن کوتاه و ؛ 


گرسنگی آن طولانی است!!! 
(امام علی ع ) 

(نهج البلاغه خطبه 201)
نوشته شده در 1392/12/20 ساعت 16:27 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب