تبلیغات
* سرشک * - شعر ناب

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / نابآنچنان زی که بمیری ؛ برهینه چنان زی که بمیری ؛ برهند ...


نوشته شده در 1392/12/19 ساعت 18:38 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب