تبلیغات
* سرشک * - رازو نیاز

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / ناب

الهی...


تو شاهی ؛ به من یک نگاهی ؛


به یک بی پناهی ؛ که سوی تباهی ؛


رود اشتباهی ؛ همان بی پناهی ؛


که مانده به راهی ؛ از او مانده آهی ؛


و . . . کوهی گناهی!!!نوشته شده در 1392/12/15 ساعت 22:53 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب