تبلیغات
* سرشک * - کلام ناب

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / ناب

سه چیز را نگه دار:


گرسنگیت را سر سفره ی دیگران ؛


زبانت را در جمع ؛


و چشمت را در خانه دوست . . .


نوشته شده در 1392/12/13 ساعت 22:13 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب