تبلیغات
* سرشک * - شعر ناب

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / ناب


گر تو سنگ صخره و مرمر شوی


چون به
صاحبدل رسی ، گوهر شوی


مهر پاکان
در میان جان نشان


دل
مده الاّ به مهر دل خوشان

نوشته شده در 1392/12/7 ساعت 01:13 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب