تبلیغات
* سرشک * - کلام ناب

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / ناب


افرادی که با ما هم عقیده هستند به ما ؛

آرامش می دهند .

و افرادی که مخالف با عقیده ی ما هستند به ما ؛

دانش می دهند .

نوشته شده در 1392/12/5 ساعت 20:38 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب