تبلیغات
* سرشک * - شعر

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / ناب


نیست در جوهره ی خلقت ما خصلت بد آنچه ما را به پلیدی فکند طینت ماست

نوشته شده در 1392/11/26 ساعت 22:36 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب