تبلیغات
* سرشک * - شعر

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / ناب

رنج دنیا ؛ فكر عقبی ؛ 

داغ حرمان ؛ درد دل ؛   

یك نفس هستی به دوشم . . .

عالمی را ؛ بار كرد !!!


نوشته شده در 1392/11/22 ساعت 16:17 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب