تبلیغات
* سرشک * - کلام ناب

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / ناببیائید به دنبال آن نیمه از آدمیت باشیم که :

با عطر عشق می آمیزندش ؛ 

نه با
عطر کافور؛
همان نیمه ای که نمی شویندش ؛ 
نمی آلایندش ؛ نمی پوشانندش ؛

 و در خاک نمی سپارندش ...


نوشته شده در 1392/11/14 ساعت 03:17 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب

نمایش نظرات 1 تا 30