تبلیغات
* سرشک * - کلام ناب

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / نابدریاها نماد فروتنی هستند؛در نهاد خود كوههایی فراتر از خشكی دارند ؛ اما هیچ گاه آن را به رخ ما نمی كشند.
نوشته شده در 1392/10/30 ساعت 19:01 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب

نمایش نظرات 1 تا 30