تبلیغات
* سرشک * - راز و نیاز

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / ناب
الهی جانب من کن نگاهیمرا بنما به سوی خویش راهینگاهی کن که رو ارم به سویترهی بنما که جاگیرم به کویتبه ذکر خود بلند اوازه ام  کنرفیق لطف بی اندازه ام کنبیفشان از وضو بر رویم آن آبکه از غفلت نماند در سرم خواب
به چشم مرحمت سویم نظر کنشفیع  اخرت، خیر البشر کن


نوشته شده در 1392/10/26 ساعت 00:45 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب

نمایش نظرات 1 تا 30